Maszyna:

SKLEJARKA TYP: SK - 1R

Przeznaczenie:
Sklejarka służy do klejenia liniowego pudełek z tektury litej (wyższe gramatury), oraz tektury falistej i mikrofali.

Parametry:

moc zainstalowana  1,1 kW
napięcie zasilania  3 x 380 V, 50Hz
wydajność  0-1700 szt./godz.
max szerokość tektury
 2200 mm
min długość tektury  260 mm

Budowa:

Maszyna składa się z korpusu na którym zamontowane są pasy transportujące, wraz z elementami podajnika, oraz stacją nanoszenia kleju.
Podajnik służy do automatycznego pobierania arkuszy tektury.
Na końcu ramy znajduje się stanowisko składania ręcznego. Pod maszyną usytuowany został zespół ściskający służący do trwałego sklejenia poprzez wydłużenie czasu docisku złożonych arkuszy.
Zespół ten składa się z dwóch taśm usytuowanych jedna nad drugą, które ściskają pakiet kilku złożonych pudełek jednocześnie go transportując. Przesuwanie tego pakietu odbywa się w przeciwnym kierunku do ruchu arkuszy podczas nanoszenia kleju.

Obsługa:

Maszynę obsługują dwie osoby. Pierwsza z nich nakłada wycięte wykroje do podajnika, a druga osoba znajdująca się na końcu maszyny składa pudełka w celu ich sklejenia, równocześnie dosuwając je do pionowego pulpitu bazowego w celu wyrównania krawędzi. Następnie osoba ta wkłada pakiet kilku pudełek między pasy transportera ściskającego, którego zadaniem jest dociśnięcie w celu trwałego sklejenia.
POWRÓT do: Oferta firmy